När en arbetssökande i Malmö fick avslag hos Arbetsförmedlingen och nekades ersättning anlitades fyra tungt kriminella personer som dödshotade arbetsförmedlaren i hans hem.

Inkräktarna krävde att arbetsförmedlaren personligen skulle betala ut pengar till den arbetslöse.

Om så inte skedde skulle arbetsförmedlaren dö, rapporterar Sydsvenskan.

Arbetsförmedlarens sambo lyckades ta bilder på inkräktarna, som av polisen senare kändes igen som tungt kriminella.

Händelsen inträffade tidigare i april månad.

När Brottsförebyggande rådet år 2015 gjorde en undersökning bland statligt anställda hos bland annat Arbetsförmedlingen uppgav 42 procent av 7 465 som svarade på enkäten och är anställda på just den myndigheten att de utsatts för trakasserier, våld, skadegörelse eller otillåten påverkan.