Vi började båda som unga arbeta inom pappers- och massaindustrin. Snabbt blev vi också fackligt och politiskt aktiva.

Pappers är ett starkt förbund med hög organisationsgrad. Det gör oss starka på arbetsplatserna och i förhandlingar med arbetsgivarna.

Men allt kan inte förändras inom fabriksgrindarna.

Det finns ett samhälle därutanför som spelar en stor roll för löntagares villkor. Socialdemokraterna har som parti i hög grad verkat för att förbättra villkoren för löntagare.

Lagstiftning om arbetsmiljö, semester, medbestämmande, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och anställningsskydd är några exempel på viktiga riksdagsbeslut som genomförts, ofta mot den politiska högerns vilja. Deras allians är vanligen med arbetsgivarna.

Under många år fick vi uppleva reformer som stegvis minskade klyftor och ökade jämlikheten på ett påtagligt sätt.

Dessvärre bröts den utvecklingen och penningvärdet blev viktigare än människovärdet under nyliberalismens framgångstid.

Med några månader kvar till valdagen konstaterar vi att de borgerliga partiernas mål är skattesänkningar, fortsatt vinstjakt i välfärden, försämrat anställningsskydd och lagstiftning om lägre ingångslöner

Matts Jutterström och Peter Persson

Vi erkänner att detta även påverkade socialdemokratin.

Marknadslösningar, privatiseringar, besparingar i välfärden och slimmade organisationer i arbetslivet var dominerande.

Många människor kände uppgivenhet och blev starkt kritiska mot en samhällsutveckling som ökade klyftor och minskade framtidstron.

Vid sådana skeenden är det inte märkligt att partier som är kritiska mot det etablerade får framgångar.

Någon ”som rör om i grytan” är ett uttryck vi ibland hör som förklaring till att man kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna.

Främlingsfientligheten dominerar inte bland de som har många olika nationaliteter som arbetskamrater.

Men den finns naturligtvis som grund och bärande element hos ledandeskikt i SD.

Vi har under den här mandatperioden fått uppleva att socialdemokratin tydligt drivit en reform- och jämlikhetspolitik. Förbättringar av arbetslöshetskassa och sjukförsäkring.

Även om ytterligare steg måste tas för att förbättra sjukförsäkringen. Avdragsrätt för fackföreningsavgift. Förbättringar av lex Laval, som ger facken konflikträtt för att hävda kollektivavtal och stoppa lönedumpning.

Det finns ett samhälle därutanför som spelar en stor roll för löntagares villkor. Socialdemokraterna har som parti i hög grad verkat för att förbättra villkoren för löntagare

Matts Jutterström och Peter Persson

Återuppbyggnad av arbetslivsforskning och förbättrade anslag till arbetsmiljöverket är några viktiga exempel på arbetsmarknaden.

Vi har också en regering som bedriver näringspolitik och inte likt Reinfeldt hävdar ”att industrin är borta”. Där upplever vi nu stora investeringar i pappers och massaindustrin. Det tryggar jobben och ger framtidstro i bruksorter.

Stoppet för skattesänkningar, vinstjakten i välfärden och satsningar på utbildning, sjukvård och annan välfärd är nu betydande.

Inte minst ger höjningar av barnbidrag samt studiebidrag familjer och unga en bättre ekonomisk situation.

Med några månader kvar till valdagen konstaterar vi att de borgerliga partiernas mål är skattesänkningar, fortsatt vinstjakt i välfärden, försämrat anställningsskydd och lagstiftning om lägre ingångslöner.

SD traskar i deras patrull och Jimmie Åkessons favoriter är M och KD.

Vi behöver en stark socialdemokrati för att fackföreningarna ska kunna vara starka och hävda medlemmarnas intressen.

Därför kommer vi tillsammans åka till ett antal arbetsplatser och samtala om Pappers viktiga frågor i valet.