Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Donald Trump delar opinionen i USA och flera storföretag har öppet kritiserat presidenten i frågor som rör klimat, migration och inkludering.

Men när Oxfam America i en ny rapport granskar hur mycket pengar 70 av landets största företag satsat på att påverka lagstiftning visar det sig att ett politikområde prioriterats betydligt högre än andra.

Under 2017 spenderade företagen tillsammans drygt 2,3 miljarder kronor på att försöka påverka kongressen vid fler än 3 000 tillfällen.

Oxfams sammanställning visar att företagen i fjol lobbade 19 gånger i klimatfrågor och 138 gånger i frågor som rörde mångfald och inkludering.

Samtidigt lobbade storföretagen hela 552 gånger i frågor som rörde skattepolitik.

Översatt i kronor och ören innebär detta att företagen la motsvarande 12,5 miljoner kronor på klimatfrågor, 92 miljoner kronor på sociala frågor – och 367,5 miljoner kronor på skattefrågor.

– Dagens företagsledare vill gärna ge bilden av att deras bolag tar ställning i några av landets hetaste och mest polariserande diskussioner. I allt från hbtq-äktenskap till flyktingars rättigheter har chefer från olika branscher knuffats in, eller villigt ställt sig i, den politiska stormens öga, säger Irit Tamir, ansvarig för företagsfrågor på Oxfam America, i ett pressmeddelande.

– Men när vi tittar på vad de lobbar för bakom stängda dörrar så vill de verkligen, verkligen, verkligen betala mindre i skatt medan andra frågor hamnar i skymundan. Ord är betydelsefulla. Men handling, och dollar till lobbyister, talar fortfarande högre.