Så blev Arbetsförmedlingen plötsligt en valfråga – Alliansen kommer att lägga ned Arbetsförmedlingen om de vinner valet. Arbetsförmedlingens vara eller icke vara har debatterats flitigt, men de som inte gillar myndigheten har spridit en rad rena osanningar om myndigheten i både media och i sociala medier.

1. Svenskt Näringsliv har spridit falska nyheter om Arbetsförmedlingen i åtta år. Nyligen avslöjades i Dala-Demokraten hur Svenskt Näringsliv i två rapporter från 2010 och 2013 påstått att arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett jobb i månaden, något som använts som slagträ i debatten om Arbetsförmedlingen. Men idag kan Svenskt Näringsliv, som vill lägga ned Arbetsförmedlingen, inte svara på hur uppgifterna har tagits fram och medger även att uppgifterna i rapporterna är felaktiga.

2. Arbetsförmedlingens betydelse har stärkts. I och med sociala mediers och bemanningsföretagens intåg på marknaden de senaste åren menar kritiker att Arbetsförmedlingens betydelse vid rekrytering har minskat. Dock visar siffror från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar att det är precis tvärtom. Arbetsförmedlingens marknadsandel vid rekrytering har istället ökat med hela 20 procent de senaste tio åren.

3. Polisen kostar nära tre gånger så mycket som Arbetsförmedlingen. Liberalernas utspel om att Arbetsförmedlingen kostar mer än tre gånger så mycket som Polisen stämmer inte. Utan det är precis tvärtom. Liberalerna försöker att dribbla bort läsaren genom att inte jämföra kostnaderna för personal och förvaltning. Faktum är att endast tio procent av Arbetsförmedlingens budget på drygt 80 miljarder utgörs av förvaltningskostnader.

4. Offentlig arbetsförmedling presterar inte sämre än privat arbetsförmedling. Ett vanligt påstående som förekommit i debatten är att privata aktörer presterar bättre än offentlig arbetsförmedling. Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson har i flera debattartiklar påstått detta, men även Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Påståendet förvånar nog forskarna vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), som kan konstatera att påståendet saknar belägg. En omfattande sammanställning av internationell forskning från 2016 pekar snarare på att privat arbetsförmedling presterar sämre.

Låt oss hoppas att den fortsatta debatten om Arbetsförmedlingen kommer att baseras på fakta och saklighet och inte den faktaresistens och desinformation som spridits av höga partiföreträdare och näringslivstoppar.