Den kvinnliga lärarvikarien ville av religiösa skäl inte skaka hand med en manlig skolvärd. Mannen kände sig kränkt och tog upp frågan med rektorn som under ett samtal med vikarien gick igenom skollagen och skolans värdegrund.

Enligt vikarien och fackförbundet Unionen som drivit fallet har skolan ställt som krav att kvinnan ska handhälsa även på manliga kollegor, vilket ledde till att kvinnan kände sig tvingad att avstå från inplanerade uppdrag på skolan och avsluta sitt vikariat. Unionen ansåg att kvinnan diskriminerats på grund av sin religiösa övertygelse och krävde 120 000 kronor i ersättning till kvinnan.

Skolan förnekade att de ställt krav på handhälsningar och anger att kvinnan självmant valt att sluta på skolan.

Enligt Arbetsdomstolen har Unionen inte kunnat bevisa att skolan krävt att kvinna ska handhälsa på sina manliga kollegor. Det har därmed inte heller bevisats att kvinnan blivit diskriminerad, enligt domen, som därmed inte prövar om ett krav på handhälsning skulle strida mot diskrimineringslagen.

Frågan om det är diskriminering att kräva handhälsning har varit en fråga för jurister flera gånger tidigare. I och med att Arbetsdomstolen inte prövat själva sakfrågan saknas det dock fortfarande vägledande domar från högsta instans.

Tidigare fall där utebliven handskakning förvandlats till juridik:

• 2006. En arbetssökande man ville inte skaka hand med en kvinnlig vd, när han sökte praktikplats, utan hälsade genom att lägga handen på bröstet. Mannen fick ingen praktik, och Arbetsförmedlingen drog in hans plats på ett arbetsmarknadspolitiskt program så att han förlorade sin försörjning. DO stämde Arbetsförmedlingen och år 2010 slog tingsrätten fast att mannen diskriminerats på grund av religion. Han fick 60 000 kronor i skadestånd.

• 2013. En kvinna ville av religiösa skäl inte skaka hand med den manliga specialistläkare hon remitterats till. Läkaren vägrade då att undersöka henne. Diskriminering ansåg DO och fick rätt i tingsrätten. Läkaren överklagade och vann i hovrätten, som ansåg att det inte gick att bevisa att den uteblivna undersökningen hade med kvinnans religion att göra.

• 2013. En man som erbjöds praktik i Trollhättan vägrade att skaka hand med den kvinnliga arbetsledaren. Hon sa att det var ett krav att kunna hälsa på alla för att kunna jobba där. Mannen vände sig till DO, men kommunen betalade ut ett skadestånd på 30 000 kronor till mannen innan myndigheten drev fallet vidare.

• 2016. En man anmälde till DO att han inte gått vidare i rekryteringen till ett jobb på ett boende för flyktingbarn på grund av att han inte velat skaka hand med kvinnor. Han hade också uppgett att han inte kunde delta i vissa aktiviteter i jobbet som till exempel utflykter till badhus. DO drev inte fallet. Mannen var inte jämförbar med andra sökande eftersom han inte kunnat utföra vissa arbetsuppgifter, ansåg myndigheten.

• 2017. En vikarie på ett HVB-hem i Helsingborg vägrade ta kvinnor i hand och fick inte fortsätta som inhoppare. Diskriminering ansåg mannen, vilket Helsingborgs stad förnekade. Tingsrätten ansåg det inte bevisat att det var vägran att ta i hand som låg bakom att mannen inte fick arbeta vidare. Eftersom han var behovsanställd hade han inte heller rätt till fortsatt arbete i någon viss omfattning, konstaterade rätten som gav arbetsgivaren rätt.