Alliansen lovar att lägga ner Arbetsförmedlingen och privatisera matchningen om de vinner valet. Men vi på Arbetsförmedlingen kan avslöja att privatiseringen redan är genomförd!

Att då lova att privata matchningsaktörer ska klara matchningen bättre än nu blir därför en icke-debatt.

Jag anser att det är att föra medborgarna bakom ljuset, ja att ljuga för dem, när Alliansen säger att man vill införa något som redan är infört. Arbetsförmedlingen använder sig sedan flera år av en tjänst som heter Stöd och matchning, och som utförs av  – ja, just det, privata aktörer.

Jag kan förstå Alliansens desperation. Arbetsgivarna behöver arbetskraft. Arbetslösa behöver jobb.

Men varför fungerar det inte? Varför möts de inte i en lyckad matchning?

Å ena sidan kan man fråga sig varför inte arbetslösa utbildar sig till de yrken där de lätt kan få jobb? Varför söker man inte till Lärarhögskolan?

Programmerarutbildning på Yrkeshögskolan? Kockutbildning på gymnasiet?

Och varför går inte de långtidsarbetslösa den relativt korta utbildningen till undersköterska som de till och med kan få med bibehållet aktivitetsstöd, det vill säga utan att ens ta studielån?

Här måste Alliansen förstå att de arbetssökande ”är inte där”.

Flertalet av de arbetssökande som vi jobbar med på Arbetsförmedlingen har olika former av svårigheter som gör att de inte kan ställa om i yrkeslivet på det sätt som alliansen tror.

Det är inte bara en matchningsproblematik. Det är klurigare än så.

Och jag önskar ni kunde kliva in bakom väggarna hos oss och följa vårt arbete. Vi har ett enormt driv och engagemang för att hjälpa våra sökande framåt.

Dock är en stor grupp arbetssökande så sjuka eller nedsatta i sin arbetsförmåga att de inte kan jobba på dagens arbetsmarknad.

Människor som nekas sjukersättning eller sjukpenning. Som hänvisas av Försäkringskassan och kommunen till Arbetsförmedlingen för att söka ett lämpligare jobb.

Och att i det läget börja studera till ett nytt yrke kan säkert kännas tveksamt.

Privata aktörer har hjälpt många av våra sökande till arbete men otaliga är också de historier vi hört berättas: ”Vi bara sitter av tiden ”, ”vi får ingen hjälp alls”, ”det ger ingenting”.

Arbetslösa människor är inte brickor i ett arbetsmarknadspussel där man bara kan stoppa in dem i luckor som behöver fyllas. De är människor, som du och jag.

Och en övertro på privata aktörer är en alldeles för enkel lösning. Det kan till och med en blind höna se i backspegeln i dag.