Det är valår och hittills märks det väldigt lite.

Förvisso har vi knappt kommit förbi vintern men ändå är temperaturen i debatten fortsatt väldigt låg.

Det är tyvärr symptom på en mandatperiod som efter det inställda extravalet varit väldigt tråkig.

Inte för att det i första hand är politikens fel. Regeringen Löfven har balanserat på en väldigt ranglig gungbräda bäst den kunnat.

Oppositionen har lekt i sandlådan bredvid. Men inte heller den politiska journalistiken har lyckats tydliggöra och belysa sakfrågor och konflikter på ett intressant sätt.

Det enda verkligt lärorika inslaget i samhällsdebatten (om det nu räknas dit) är Sveriges televisions satsning Idévärlden.

I flera program har man belyst komplicerade samhällsproblem på ett pedagogiskt och stimulerande sätt.

Slutsats? Låt Idévärlden sköta partiledarutfrågningarna!

Där kan partiledarna få utveckla sina ideologiska ställningstaganden på ett begripligt sätt.

Väljarna kan slippa att genomlida ännu en debatt där samma rapport från samma forskningsinstitut slängs i ansiktet från den ena sidan till den andra och tillbaka igen.

Ingen faktakoll eller liknande behövs eftersom det är politik detta handlar om. Ställningstaganden, inte årsbokslut i ett företag.

Vad väntar ni på SVT? Bara gör det.