Fjorton år har snart passerat sedan den dåvarande M-ledaren Fredrik Reinfeldt bröt med den tidigare partilinjen i arbetsmarknadsfrågor.

I en intervju med LO-tidningen, som Arbetet tidigare hette, förklarade han att någon revolution inom arbetsrätten inte behövdes.

Tidigare krav om att luckra upp las plockades bort.

Nu råder andra tider. Arbetets serie med partiledarintervjuer har kommit fram till Ulf Kristersson, som just firat ett halvår på posten.

Han säger förvisso med bestämdhet att M inte heller nu vill riva upp arbetsrätten.

Men faktum är att partiet har gjort en kursändring. Det som Reinfeldt stoppade undan har nu dammats av.

Las ska ändras – på det finns stämmobeslut från i höstas.

För Arbetet vill inte Ulf Kristersson klargöra exakt hur man tänker sig att lagstiftningen ska ändras och ett konkret förslag saknas.

Men tidigare har partiföreträdare som ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson och arbetsmarknadspolitiska talespersonen Jessica Polfjärd gett uttryck för att ”kompetens ska väga tyngre än antalet anställningsår”.

Och nog måste det påpekas – det finns något undanglidande över moderatledaren.

Etableringsjobben har dömts ut av den samlade Alliansen.

Men när Kristersson frågas ut i Arbetet blir partilinjen luddig när etableringsjobb jämförs med Alliansens inträdesjobb: ”Åtminstone när jag är på mitt soligaste humör brukar jag ta fasta på att det finns en likhet ändå. Vi kommer in i frågan lite olika, men vi ser samma problem. Det är väl en god utgångspunkt.”

Om inte Moderaternas partiledare förmår vara tydligare än så när valdagen närmar sig är risken stor att det slår tillbaka.

På en fråga tvekar dock inte Kristersson.

En striktare sjukförsäkring är att vänta med en M-ledd regering efter valet.

Så sent som i december röstade partiet, med stöd från Sverigedemokraterna, för att sjuka ska börja utförsäkras igen.

För Arbetet upprepar Ulf Kristersson behovet av tidsgränser i sjukförsäkringen: ”att inte ha en gräns är i praktiken att ge upp och släppa igenom mer och mer sjukskrivningar.”

Det är sorgligt att Kristersson – som under fyra år var minister för den djupt kritiserade sjukförsäkringen – inte dragit andra lärdomar.