Fem dagar efter att kvinnan berättat om sin graviditet i slutet av förra året sades hon upp för arbetsbrist.

Redan dagen då hon hörde av sig till arbetsgivaren om att hon väntade barn fick hon till svar att hon kunde slänga sitt kontrakt. Arbetsgivaren anklagade henne också för bedrägeri.

Detta inträffade på ett taxiföretag i södra Sverige. Kvinnan hade ännu inte börjat arbeta, men hade skrivit på ett avtal som skulle börja gälla några månader senare.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har nu stämt företaget med krav på 100 000 kronor för brott mot diskriminerings- och föräldraledighetslagen, utifrån att uppsägningen hängde samman med graviditet och föräldraledighet.

Samtidigt har Unionen stämt ett säkerhetsföretag i Stockholm efter att en gravid kvinna nekats fortsatt jobb även där.

Facket kräver 120 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd och 40 000 kronor för brott mot diskrimineringslagen, samt ersättning för ekonomiska förluster som följt av uppsägningen.

I det här fallet hade kvinnan varit anställd i några månader när hon berättade för en kollega om sin mycket tidiga graviditet. Hon ville att någon skulle veta eftersom hennes prestationsförmåga påverkades, men hon hade ännu inte berättat för sin familj.

Kollegan gick vidare till chefen som i sin tur kallade andra anställda, men inte den gravida kvinnan, till ett möte där graviditeten togs upp. Kvinnan anmälde detta som kränkande särbehandling, vilket utreddes inom företaget.

I slutet av den processen insåg kvinnan att företaget såg hennes anställning som tidsbegränsad.

Enligt kvinnan var både vikariat och tillsvidare ikryssat på hennes kontrakt för att hon inledningsvis skulle vikariera för en annan person, medan själva anställningen var varaktig.

Företaget har uppgett att tillsvidare kryssats för av misstag.

Unionens linje är att kvinnan i praktiken sagts upp av personliga skäl, för att hon anmälde kränkande särbehandling.

Förra året gick DO till Arbetsdomstolen med två fall rörande gravida kvinnor vars provanställningar avbrutits.

Den ena stämningen har dragits tillbaka. Den andra ska upp i domstolen i september.

Det gäller en kvinna som kom hem från sin förlossning 2016 och samma dag fick beskedet att hennes provanställning som konsult skulle avbrytas.

Inför förlossningen hade hon en tid varit dels sjukskriven och dels föräldraledig. Enligt stämningen hade uppsägningen samband med graviditeten. I stämningen krävs företaget på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning.