Utöver ersättningen från Försäkringskassan har den som är mer långvarigt sjuk rätt till ytterligare ersättning om arbetsgivaren har kollektivavtal.

Exakt hur den kollektivavtalade extra ersättningen ser ut och när den börjar gälla beror på vilken sektor man arbetar i.

Men den höjer ersättningen i två delar. Den typ av ersättning man får ut från Försäkringskassan, som begränsas av taket i den offentliga sjukförsäkringen, höjs med tio till femton procent.

För anställda i den offentliga sektorn kan försäkringen också ersätta förlust av inkomster som ligger högre än sjukförsäkringens tak.

Nu visar en granskning från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, att många som jobbar i den offentliga sektorn missar att begära ut dessa pengar.

Anställda inom kommun och landsting gick mellan år 2003 och 2014 miste om ersättning i mer än var femte period med sjukpenning.

Motsvarande siffra för sjuk- och aktivitetsersättning var 17 procent under åren 2007-2014, då ingår även statsanställda.

– För den enskilde försäkrade kan det många gånger röra sig om en förlust på flera tusen kronor per månad, säger Nadja Grees, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar att vissa redan utsatta grupper har särskilt svårt att tillvarata sina rättigheter.

Låginkomsttagare och unga vuxna som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser är exempel på grupper som oftare missar sina pengar.

Problemet är vanligare inom kommun och landsting, där det är den enskildes ansvar att anmäla till försäkringsbolaget.

För statligt anställda ligger det ansvaret på arbetsgivaren. Trots detta visar granskningen att även statligt anställda missar ersättning i drygt var tionde fall.

ISF har endast granskat offentlig sektor, men i rapporten konstateras att det saknas anledning att tro att problemet inte finns även i privat sektor.

Rapportförfattarna tycker att man kan utreda en lösning där Försäkringskassan uppmärksammar försäkringsbolagen när någon varit sjukskriven så länge att de avtalade försäkringarna kan vara aktuella.

Man konstaterar dock att det finns tekniska och juridiska hinder för detta.

Därför föreslås att man börjar med att säkerställa att statliga arbetsgivare tar sitt ansvar, att anmälningsansvaret flyttas till arbetsgivaren även inom kommun och landsting samt att Försäkringskassan får ansvar för att informera om de avtalade försäkringarna.