”Förmedlingen misslyckas med matchning och med att se till att den arbetslöse är aktiv i sitt jobbsökande.” Det skriver Alliansens fyra partiledarna på DN debatt.

Förslaget lades fram redan för ett år sedan, men nu presenterar alliansen förslag för ett nytt system: En ny och mindre myndighet ska ersätta den befintliga Arbetsförmedlingen, staten ska ha ett fortsatt huvudansvar för arbetsmarknadspolitiken.

Dessutom ska matchningsfunktionen öppnas upp för fristående aktörer.

”De får ett helhetsansvar för sina arbetssökande och för att dessa får rätt insatser. Matchningsaktören ersätts i allt väsentligt efter hur väl den lyckas med att hjälpa den arbetssökande in i arbete.” skriver de på DN debatt.