Regeringen vill satsa ytterligare 200 miljoner kronor på Polismyndigheten i den kommande vårbudgeten.

Pengarna ska användas till att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, men även för att öka förmågan att utreda sexualbrott.

Genom resursförstärkningen kan skyddsvästar, förstärkningsvapen och kroppsburna kameror köpas in tidigare än beräknat.

– Det är en typ av materiel som kan vara helt avgörande, säger justitieminister Morgan Johansson (S) och nämner möjligheter att ingripa vid allvarliga händelser och för att säkra bevismaterial.

Polisförbundet välkomnar regeringens extrasatsning i tilläggsbudgeten.

– Långt ifrån alla poliser i yttre tjänst har en personlig skyddsutrustning. Vi har stora problem med västar och ballistiska hjälmar som är i fel storlek eller som har dålig passform. Alla insatser som kan öka skyddet för poliser är därför välkommet, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en skriftlig kommentar.

Det är den första satsningen i regeringens vårbudget, som presenteras i sin helhet den 16 april.

Tidigare har regeringen ökat resurserna till Polismyndigheten med 7,1 miljarder kronor för perioden 2018—2020.

Målsättningen är också att antalet anställda inom myndigheten ska öka med 10 000 till år 2024.