Totalt har pengarna resulterat i att nästan 500 tjänster tillsattes förra året inom primärvård, mödrahälsovård och förlossningsvård, enligt rapporten.

Analysen visar dock att det finns stora variationer i hur stor andel av de tilldelade medlen som användes till bemanning.

I de landsting som satsade mest gick över 90 procent av pengarna till att öka bemanningen, medan andra landsting bara använde runt tio procent av pengarna till det.

Utöver denna satsning har regeringen och SKL kommit överens om ytterligare en extramiljard per år i en femårig satsning, pengar som ska gå till förlossningsvården samt insatser för kvinnors och barns hälsa.

I år delas 1,8 miljarder kronor ut till landsting och regioner för att stärka vården före, under och efter graviditeten.