Örebro, Sollentuna och Botkyrka är några av de kommuner där räddningstjänsten och vaktbolag sedan ett par år tillbaka samarbetar.

Enligt Mats Brantsberg, säkerhetschef på Örebro kommun, har samarbetet mellan räddningstjänst och vaktbolag hittills fungerat bra.

– Väktarna har vid många tillfällen varit först på plats eftersom de ofta finns i rullning i närheten. De har därmed kunnat minska skadeverkningarna, säger han.

Även Michael Åkerholm, säkerhetssamordnare, Botkyrka kommun, konstaterar att väktare ofta befinner sig i närheten och därför har möjlighet att vara först på plats vid bränder.

I Sollentuna har kommunen i sin tur ett samarbete med brandkåren i Attunda, vilket innebär att väktare från kommunens upphandlade vaktbolag kan larmas ut till bränder via räddningstjänstens larmcentral.

Något som Brandmännens riksförbund har riktat hård kritik mot.

Enligt gällande svensk lag är det kommunen som ska ansvara för räddningstjänsten, poängterar Magnus Sjöholm, ombudsman Brandmännens riksförbund.

I protest mot väktarnas nya uppdrag har Brandmännens riksförbund tidigare vänt sig till länsstyrelsen och klagat.

Enligt länsstyrelsen är vaktbolagens uppdrag inte detsamma som räddningstjänstens.

Pierre Karlsson, administrativ chef vid Sollentuna kommun, ser heller inget problem med samarbetet.

– Väktarna fungerar som en första insatsresurs vid mindre bränder och eftersom de har bilar som åker runt i kommunen kan de snabbt ta sig till platsen vid ett larm, säger han.

Var går gränsen för vad väktarna ska göra?
– Det vågar jag inte svara på. Men väktarna ska inte ge sig in i något stort brandsläckningsarbete. Åker de på ett larm och upptäcker att det brinner har de med sig brandsläckare och kan göra en begränsad men viktig insats.

Däremot, påpekar han, om de kommer till ett hus som ståri lågor ska de inte utsätta sig för fara.

Vilken utbildning fick väktarna inför denna typ av uppdrag?
– Brandkåren har utbildat väktarna i teoretiskt och praktiskt brandsläckningsarbete och radiokommunikation, säger Pierre Karlsson.

Han kan inte svara på hur ofta väktarna är först på plats, men betonar att man från kommunens sida inte ser deras uppdrag som en parallell brandskårsinsats.

– Det är en resurs som bidrar till räddningstjänstens arbete. Vi kräver inte att väktarna ska in och rökdyka, betonar Pierre Karlsson.