Att falla på jobbet är den vanligaste formen av arbetsplatsolycka.

– Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Risken för fallolyckor stiger med åldern och för de som jobbar utomhus i tjänsten under vintermånaderna.

Kvinnor drabbas främst inom yrkesgrupperna: undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, med flera. Även barnskötare och fritidsledare samt förskollärare och fritidspedagoger drabbas.

När det gäller män är yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, yrkesförare och metallarbete extra utsatta.

Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den har leder till minst 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet.

Enligt AFA är att lära sig att falla rätt ett sätt att förebygga just fallolyckor.

Därför startade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet ett samverkansprojekt kring fallkompetens i arbetslivet tidigare i år.