”Bristerna i skola, vård och omsorg är i högsta grad på riktigt och i centrum för välfärdens utmaningar står bemanningsfrågan”, skriver fackförbundets ordförande Tobias Baudin på Dagens Nyheters debattsida.

På grund av befolkningsutvecklingen behövs mellan 50 400 och 106 400 fler anställda, och dessutom krävs nyanställningar när personal går i pension, enligt beräkningarna som har gjorts utifrån en prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I debattartikeln poängteras att det inte bara handlar om nyanställningar, utan även om att behålla redan anställda och att minska sjukfrånvaron.

En medlemsundersökning visar att den nuvarande bemanningen inte räcker till.

”Nästan varannan undersköterska anser att bemanningen i äldreomsorgen är så låg att det innebär en risk för de äldre och i förskolan hinner var femte barnskötare inte ta pauser eller gå på toaletten”.

Kommunal, som vill att alla partier inför valet ska presentera lösningar för välfärden, lägger fram förslag på reformer för de stora yrkesgrupperna i välfärden.

Genom att förbättra arbetsmiljön inom vård och omsorg kan sjukskrivningsstatistiken förbättras, enligt debattartikeln.

Med tryggare anställningar och fler heltidstjänster kan yrkesgrupperna locka fler, och ökade möjligheter till utveckling inom yrkena kan göra jobben mer attraktiva.