Förra veckan nobbade Hamnarbetarförbundet, på en presskonferens, ett förslag från LO som gick ut på att de på sikt skulle gå in i Transport.

Förslaget var resultatet av samtal som inletts mellan LO-ledningen och Hamnarbetarförbundet och som även Transport sedan bjudits in till.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger att han tog på sig rollen som någon sorts medlare.

Han har försökt hitta en gemensam väg framåt för de båda förbunden. Det har rått mer eller mindre osämja mellan dem sedan Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transport på 70-talet.

– I förrförra veckan lade jag ett skriftligt slutbud till båda organisationerna, säger Torbjörn Johansson.

Enligt förslaget var målet att förbunden skulle besluta om ett samgående senast på sina kongresser 2020 respektive 2022. Torbjörn Johansson menar att Hamnarbetarförbundet sa ja i samtal dagen innan slutbudet lades, men sedan nej till det skriftliga.

Hamnarbetar­förbundet öppnar för samgående med Transport

Hamnkonflikten

Arbetsrätt

Var det skillnad mellan det ni pratade om dagen innan och slutbudet?
– Ja, det finns en skillnad. Transport vill ha väldigt tydligt att Hamnarbetarförbundet måste gå upp i Transport.

I det skriftliga förslaget står just att samgåendet ska ske genom att Hamnarbetarförbundet går upp i Transport, vars stadgar uppfyller LO:s krav. Torbjörn Johansson säger att detta är rimligt utifrån att LO-förbundet totalt är många gånger större än Hamnarbetarförbundet.

Detta vände sig Hamnarbetarförbundet starkt emot på sin presskonferens förra veckan.

– Ett framtida sammangående måste bygga på en kompromiss. Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, sa Erik Helgeson, från Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse.

För Hamnarbetarförbundet är den centrala frågan att de vill behålla ett mer direktdemokratiskt arbetssätt än vad som är gängse inom Transport.

Erik Helgeson säger till Arbetet att man kan tänka sig att kompromissa och anpassa sig efter Transports arbetssätt i själva avtalsrörelsen.

– Det avgörande för oss är att ha kvar medlemsomröstningarna och vår organisationsmodell i de många förhandlingar som är i hamnarna under avtalsperioderna, säger han.

Det kan gälla exempelvis överläggningar om arbetstider.

Torbjörn Johansson menar att man har försökt tillmötesgå önskan om att behålla tidigare strukturer lokalt genom att i förslaget hänvisa till att ledning kan hämtas från 90-talets samgående mellan Seko och Sjöfolksförbundet. Han uppger att Sjöfolksförbundet vid samgåendet fick lite suveränitet, inom stadgarna, i vissa frågor.

Enligt LO:s förslag till förbunden skulle Hamnarbetarförbundet omedelbart teckna ett likalydande avtal som Transports nuvarande kollektivavtal. Sedan skulle man skapa en kartell för förhandlingar under avtalsperioden.

Hamnarbetarförbundet värjde sig på presskonferensen mot att Transport gått ut med att detta väntades vara ett hängavtal.

Hamnarbetarförbundet har konsekvent avvisat sådana förslag eftersom ett sådant avtal inte gör Hamnarbetarförbundet jämnstarka med Transport.

Torbjörn Johansson är dock tydligt med att det aldrig varit aktuellt för LO med ett trepartsavtal där Hamnarbetarförbundet blir fullvärdig avtalspart vid sidan om Transport och skulle kunna agera utifrån det i nästa avtalsrörelse.

– Det har varit fullkomligt omöjligt för oss. För det innebär direkt att de skulle kunna gå in och störa vår LO-samordning. Det tänker vi aldrig tillåta.

Nu är inga nya samtal mellan förbunden inbokade. Ändå säger Torbjörn Johansson att man tagit stora steg framåt genom samtalen.

Hur stor är sannolikheten för ett enda förbund för hamnarbetare till nästa avtalsrörelse?
– Det har ökat avsevärt måste jag säga. Jag pratade om ett par procent förut, men nu är det nog uppe i tvåsiffrigt i alla fall.

Erik Helgeson säger att sannolikheten för att man på något sätt förhandlar tillsammans då bör vara ganska god. Samtidigt konstaterar han att det i grunden inte är så mycket som har förändrats i och med de senaste beskeden.

Att det är angeläget att hitta en lösning just nu beror på att ett slut på den osämja som skavt mellan förbunden sedan 70-talet nu blivit en möjlig nyckel till en stor politisk fråga.

Regeringen har tillsatt sin pågående utredning om ändringar i konflikträtten utifrån att Hamnarbetarförbundet tagit till stridsåtgärder mot en hamnarbetsgivare som har avtal med Transport.

Helst skulle LO hitta ett sätt att få skapa arbetsfred för alla i hamnarna utan någon lagändring.