Dag före röd dag – så ser det ut på tre avtalsområden:

• Statligt anställda

För medarbetare som har kontorsarbetstid gäller förkortad arbetstid. På trettondagsafton, allhelgonaafton och 23 december är det halvdag som gäller dag före röd dag. På skärtorsdagen och valborgsmässoafton gäller två timmar kortare arbetsdag. Om valborgsmässoafton infaller på en fredag blir det i stället halvdag även då.

Men för de statligt anställda som har flex- eller förtroendearbetstid eller som jobbar inom jourverksamhet, som poliser, gäller inte reglerna om förkortad arbetstid. Där finns i stället lokala avtal som utgår ifrån verksamhetens behov.

• Anställda i kommuner och landsting

I Kommunals centrala avtal med SKL finns ingen reglering om halvdagar före röd dag eller klämdagar.

– Arbetsgivaren bestämmer ensidigt, vill de teckna lokalt avtal med oss så gör vi det. Ofta är det en förmån arbetsgivaren erbjuder. På vårdsidan är det inte möjligt att säga att det inte blir någon verksamhet, de äldre behöver hjälp oavsett. De flesta av våra medlemmar råkar ut för att jobba dagarna eller jobba in dem medan tjänstemän erbjuds ledighet utan något krav, säger Maria Hansson, ombudsman på Kommunal.

• Teknikavtalet i industrin

I IF Metalls avtal med Teknikföretagen, Teknikavtalet, finns inga lediga halvdagar före röd dag. Inte heller på tjänstemannasidan finns detta reglerat centralt.

Enligt Sveriges Ingenjörer sluts dock ofta lokala avtal om förkortad arbetstid dag före röd dag.