Enligt samhällsdebatten som våra politiker för är svaret för Polismyndigheten att vi anställer fler poliser och därtill höjer deras löner.

Vi i fackförbundet ST inom Polisen vet att det inte är hela svaret på den problematik som finns hos polisen i dag.

Polismyndigheten ska rekrytera 10 000 polisanställda de närmsta åren. För att få en effektiv, engagerad och tillgänglig organisation krävs det att vi har tillräckliga resurser och rätt resurs på rätt plats.

För att få ut så mycket effekt som möjligt av det tillskottet av personal som vi kommer att få behöver vi sätta oss tillsammans och titta på hur vi på bästa sätt frigör flest poliser från administration till att i stället arbeta i yttre tjänst.

För att få en effektivare verksamhet, en bra balans i verksamheten och för att komma närmare medborgarna.

Vi välkomnar Polisförbundets förslag med utökning av administrativ resurs, att påbörja ett sådant arbete med Polismyndigheten och de andra fackliga organisationerna.

Det är viktigt att den administrativa funktionen är kvalitativ för medarbetaren och kvalitativ för verksamheten.

Vi behöver också ha akademiker på funktioner där det krävs specialkompetens, men vi behöver även kunna utveckla medarbetare internt mot en spetskompetens

Angelica Hultgren och Johanna Mattsson

Hur denna administrativa resurs ska utformas, placeras och vad kostnaden blir är något vi tillsammans måste utreda.

Utöver en resursförstärkning av administrativ personal behöver vi fortsätta med att utöka antalet civila utredare, IT-forensiker och civila förundersökningsledare.

Fler administratörer, fler civila förundersökningsledare och fler civila utredare kommer att göra att vi fort får fler poliser som kan vara i yttre tjänst. Det måste finnas en balans i varje grupp med både civila och poliser för att få en välfungerande utredningsorganisation.

På många av våra arbetsplatser runt om i landet ser man värdet i att ha olika kompetenser, vi är starkare tillsammans.

Om alla anställda ges lika möjligheter till utveckling och värderas likvärdigt kommer vi nå omorganisationens syfte och mål betydligt fortare.

Fackförbundet ST inom Polisen ser ett behov av att Polismyndighetens ledning arbetar för att alla polisanställda ska ha samma möjlighet till förbättrade anställnings- och arbetsvillkor.

Att man tar tillvara den kompetens som finns inom myndigheten, att man fortsätter arbetet med karriär- och utvecklingsvägar för alla anställda.

Polisens behov är avsevärt större än att bara anställa akademiker med spetskompetens

Angelica Hultgren & Johanna Mattsson

Vi behöver också ha akademiker på funktioner där det krävs specialkompetens, men vi behöver även kunna utveckla medarbetare internt mot en spetskompetens.

Det är viktigt att Polismyndigheten ser vikten av att behålla alla anställda oavsett tjänstetitel.

Det må vara enklare att ersätta civila än poliser, men det är förenat med enorma utbildningskostnader, upplärningstid och ett tapp av erfarenhet i yrket.

Inom Polismyndigheten är det fler civila än poliser som slutar, under 2017 var det 905 avgångar på polissidan och 936 på den civila sidan.

Som civilanställd inom polisen arbetar man bland annat med gränskontroll, handlägger pass, upprättar brottsanmälningar, utreder brott, analyserar bevismaterial och kontrollerar yrkestrafiken.

Polisens behov är avsevärt större än att bara anställa akademiker med spetskompetens.

Vi behöver fylla våra luckor på funktioner där vi saknar medarbetare, öka vår administrativa förmåga och även öka möjligheten för intern kompetensutveckling.

Vi ser ett stort värde i reell kompetens, individens erfarenhet, kompetens och fallenhet.