En kvinnlig anställd berättar för Sveriges Radio att de som jobbar i köket på hennes arbetsplats brukar ta droger.

– Det är lite den där känslan att ”det här är ingenting”, det känns inte så dåligt liksom, berättar hon för Sveriges Radio.

Och hon är inte ensam om den känslan. Enligt STAD, Stockholm förebygger alkohol och drogproblem, visar en undersökning att just användandet av droger har ökat kraftigt bland kroganställda.

2001 gjordes enkäten första gången och efter det bestämdes att man skulle öka den polisiära närvaron och införa tydligare riktlinjer om att narkotika inte accepteras på krogen av vare sig personal eller gäster. Dessa satsningar fick ned missbruksproblemen, visade en undersökning 2007.

Men nu har siffrorna ökat igen.

Det har nästan skett en fördubbling av antalet anställda som svarat att de använt narkotiska preparat det senaste året – från 19 procent till 35 procent.

– Nu ser vi att det behövs krafttag mot knarket igen, säger Johanna Gripenberg, forskare och chef för organisationen STAD, till SR.

Färre anställda tycker att narkotikapåverkade ska avvisas från krogen och färre anställda tycker att man ska ringa polis om man ser någon personal ta droger under sin arbetstid.

Nu svarar 38 procent att de skulle ringa polisen jämfört med 53 procent år 2007.