Det blir allt vanligare att förtroendevalda utsätts för hot på grund av sina åsikter och sina uppdrag.

Förra året visade en undersökning från Brottsförebyggande rådet att den totala andelen förtroendevalda som utsatt för hot, trakasserier eller våld ökat från 20 till 25 procent mellan 2012 och 2016.

Och nyligen presenterade mediekoncernen Mittmedia minst lika alarmerande siffror.

De hade fått in svar från 1 491 lokalpolitiker i det område koncernen bevakar.

Det visade sig att nästan en tredjedel av de förtroendevalda utsatts för hot.

14 procent uppgav att de avstått från att säga sin mening av rädsla för att bli utsatta.

Den sista siffran är nästan den mest allvarliga. Den visar nämligen att hatarna och hotarna har lyckats.

Det demokratiska samtalet har blivit fattigare på grund av de förtroendevaldas rädsla.

Så här kan det inte fortsatta. I de sociala mediernas tidevarv har vi alla ett ansvar för att hålla en god samtalston i politiska debatter.

Ett ansvar för att skilja på sak och person.

Ett ansvar för att säga ifrån när någon går över gränsen.

Det polariserade samhällsklimatet går att förändra.

Och den förändringen kan börja när vi inser att varje hot mot en politiker också är ett direkt hot mot demokratin.