Tidtagningen ingår i ett projekt som är framtaget av sjukhusledningen för att analysera hur lång tid olika arbetsuppgifter tar, skriver Vårdfokus.

Det gäller för sjuksköterskor och undersköterskor och för alla deras arbetsuppgifter såsom blodtrycksmätning och venprovtagning.

Tanken är att personalen klockar sig själva under ett arbetspass och att även samtalstiden för information, utbildning och stöd mäts.

I tiden för praktiska moment, som en såromläggning, ska de anställda även lägga till tid för att lyssna på patienten och fånga upp omvårdnadsbehov.

– Det är ett sätt att se över bemanningen på vårdavdelningarna. Personalen upplever att det är tuffare i dag än tidigare. Det beror delvis på att de inlagda patienterna är sjukare numera. Men vi har också gamla bemanningstal som ingen vet var de kommer ifrån, säger Suzana Selan, chefssjuksköterska på Blekingesjukhuset och projektledare till Vårdfokus.

Vårdförbundet är positiva till översynen.

– Det är bra att arbetsgivaren undersöker hur lång tid omvårdnadsarbete tar. Vi hoppas att sjuksköterskans betydelsefulla roll ska framträda. Den här kartläggningen behövs för att möta framtidens vård. Ska vi ha personcentrerad vård och arbeta i team måste vi veta vem som ska göra vad tillsammans med patienten, säger Martin Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet i Blekinge i Vårdfokus.