Nyligen berättade Arbetet att arbetsmiljöproblemen kvarstår på en av vinproducenten Leeuwenkuils vingårdar i Sydafrika, en av de producenter som Uppdrag granskning berättade om i ett reportage från 2016.

Leeuwenkuil är storleverantör till Systembolaget men bröt mot de etiska riktlinjer alla leverantörer ska följa.

Aktivisten Emil Boss besökte gården i februari och mars och vittnar om att problem kvarstår.

Bland annat saknas skyddsväggar på de traktorer som dagligen används för besprutning av fälten under flera månaders tid under vintern. Arbetarna har också trasiga arbetskläder och bostäderna är mögliga med hål och sprickor.

Lennart Agén är presschef på Systembolaget. Enligt honom är företaget tacksamt för alla rapporter om påstådda incidenter.

Usel arbetsmiljö hos storleverantör till Systembolaget

Global

Samtidigt har Systembolaget, bara för någon vecka sedan, tagit emot en uppföljningsrevision från ett oberoende revisionsföretag, som undersökt om Leeuwenkuil kommit till rätta med problemen som uppdagades i samband med Uppdrag granskning.

– Där var vi både vi och våra leverantörer som handlar med Leeuwenkuil rätt överens. Den åtgärdsplan vi har fått är inte tillräckligt bra.

Lennart Agén menar dock att det har skett förbättringar hos Leeuwenkuil sedan 2016, bland annat inom löneutbetalningarna och avloppssystemen.

Det är alltså inte aktuellt att plocka bort producenten ur sortimentet.

– Så länge det tas steg i rätt riktning. Så länge producent och leverantör vill göra rätt och genomför förbättringar avser vi inte att plocka bort produkterna ur sortimentet. Det skulle definitivt inte gynna arbetarna på de här farmerna.

Vingårds­arbetare sparkad efter kritik mot skandalgård

Global

Ni misstänker inte att företaget faktiskt inte vill göra rätt?
– Vi ser ju, i och med att vi har ett systematiserat incidenthanteringssystem, att det görs saker. Det blir bättre. Det tas steg för steg, men vi tycker nog allihop att det kunde gå ännu fortare.

Arbetet har tidigare berättat om att en arbetare nyligen sparkats efter att ha fått ett fackligt uppdrag.

Det enligt fackförbundet CSAAWU som menar att det varken funnits några andra skäl till att han fått sluta eller några tidigare varningar.

– Det är ny information för oss på Systembolaget och det behöver vi såklart gräva i för att ta reda på så mycket fakta som möjligt i den här frågan. Föreningsfrihet är någonting som är lika viktigt i Sydafrika som i Sverige, säger Lennart Agén.