”Under vintern har företrädare för Hamnarbetarförbundet och LO träffats vid ett flertal tillfällen för att diskutera möjligheterna till avtalssamarbete i hamnarna” skriver Hamnarbetarförbundet i ett pressmeddelande.

Det gäller den infekterade situationen i Göteborgs hamn, där Transport har kollektivavtal men Hamnarbetarförbundet tidigare tagit till stridsåtgärder mot arbetsgivaren APM Terminals.

Situationen i hamnen har lett fram till att regeringen nu ser över konfliktreglerna.

Läget mellan de direkt inblandade parterna har varit låst, men nu har de berörda på den fackliga sidan alltså träffats ett antal gånger.

Detta bekräftas även i ett pressmeddelande från Transport, där det uppges att Transport och Hamnarbetarförbundet har haft ett antal möten på LO:s initiativ.

Läs Hamnarbetarförbundets pressmeddelande här

Enligt Hamnarbetarförbundets pressmeddelande har samtalen lett till konkreta frågeställningar om följande saker: fackligt samarbete, heltäckande fredspliktsuppgörelse för landets hamnar samt ett eventuellt framtida samgående mellan Hamnarbetarförbundet och Transport.

Hamnarbetarförbundet ska under onsdagen presentera sina ställningstaganden på en presskonferens.

Hamnarbetarförbundets pressmeddelande kom på måndagen.

I dag, tisdag, gick Transport ut med en kommentar där de skriver, i avtalssekreteraren Peter Winsténs namn: ”Vi tolkar Hamnarbetarförbundets kommunikation under måndagen som att man nu uttrycker en avsikt att gå upp i Transport och initialt teckna ett hängavtal som innebär fredsplikt. Det är vi naturligtvis positiva till. ”

Läs Transports pressmeddelande här

När Arbetet frågar Peter Winstén vad han baserar detta på säger han att han försökt tolka Hamnarbetarförbundets pressmeddelande positivt – och tänka positivt utifrån de diskussioner som man har haft. Han säger sig inte veta vad Hamnarbetarförbundet faktiskt ska presentera.

Transport har sedan tidigare drivit just linjen att Hamnarbetarförbundet bör gå upp i Transport.

– Jag ser ju helst att alla är organiserade i en organisation som kan ta till vara hamnarbetarnas intressen. Det är ju en väldigt viktig bransch som kommer att förändras framgent. Då måste man vara med i processen och det gör man starkare i en grupp, sa Peter Winstén till Arbetet i februari.

Hamnarbetarförbundet har hittills konsekvent avvisat den tanken. De har pekat på att deras förbund är direktdemokratiskt, till skillnad från Transport.

Peter Annerback, ordförande i avdelningen Hamnfyran, svarade i februari så här när Arbetet frågade vad förbundet inte skulle kunna göra inom Transport:

– Våra medlemmar skulle inte kunna bestämma över sin situation på arbetsplatsen. En ombudsman skulle i slutänden kunna ändra på deras beslut.

Hamnarbetarförbundet har i stället efterfrågat en lösning där de, som självständigt förbund, blir jämbördig part med Transport i kollektivavtalet.

Arbetet har sökt flera företrädare för Hamnarbetarförbundet, men de vill inte kommentera nuläget innan presskonferensen.

Inte heller LO:s avtalssekreterare vill uttala sig i dag.