Trasiga beröringsskydd, uttjänta lysrör som riskerar att överhettas vilket kan leda till brand och risk att få en elchock när man måste komma åt stickproppar.

Det är några av de brister som uppmärksammats under ett 30-tal inspektioner av hotell och pensioner, skriver Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Inspektionerna visade också att 60 procent av de inspekterade anläggningarna hade varierande grad av mindre allvarliga brister och 15 procent hade allvarliga brister.

Elsäkerhetsverket planerar att under 2018 fortsätta tillsynen av ytterligare 70 hotell och pensionat, geografiskt fördelade i Sverige.

– Främst kommer vi kontrollera om de som driver hotell- och pensionatrörelse förstått sitt ansvar rörande den fortlöpande kontrollen men även att övriga bestämmelser efterlevs. Hotell och pensionat utsätts normalt för ett högre slitage än privatbostäder och därför kan det också vara motiverat med regelbunden och dokumenterad särskild kontroll av elanläggningen, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket, i en skriftlig kommentar.