När en anhörig slog larm om att en patient sovit en hel dag efter att ha fått fel dosering av det lugnande läkemedlet Oxascand, började Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utreda den som givit dosen, skriver Vårdfokus.

Det visade sig då att den anställda var en sjuksköterskestudent som sökt dispens för att få arbeta som just sjuksköterska under sommaren på äldreboendet, men nekades och anställdes i stället som undersköterska.

Trots detta hade hon gett den berörda patienten flera tabletter och signerat som sjuksköterska.

Ivos utredning visar att sjuksköterskestudenten fick felaktig behörighet som sjuksköterska i dokumentationssystemet.

Under sin anställning utförde hon även flera arbetsuppgifter som egentligen inte fick göras av undersköterskor utan delegering, som såromläggning, katetersättning, provtagning samt att ordinera behovsläkemedel.

I sitt svar till Ivo säger sjuksköterskestudenten att hon handlat utefter de anvisningar hon fått från den sjuksköterska som rekryterade henne samt hennes chef.

Hon menar att det var de som instruerat henne att agera som sjuksköterska.

Ivo anser dock att det är klarlagt att hon iordningställt läkemedel utan att ha delegering och att hon utgett sig för att vara sjuksköterska utan att vara legitimerad.

Man kritiserar även äldreboendets ledning.

Ivo skriver i sitt beslut att man ser mycket allvarligt på det som hänt och kommer att öppna särskilda tillsynsärenden både för att granska sjuksköterskestudentens yrkesutövning och äldreboendet.