Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det finns även stora skillnader mellan könen i hur mycket bonus som betalas ut.

Männens bonus på banken är 6o procent högre än den bonus som betalas ut till kvinnor, visar också en rapport från banken som tidningen The Guardian refererar till.

Skillnaden i bonusutbetalningar beror på att det sitter fler män på topposter i banken.

HSBC är den bank som har störst skillnader mellan könen, enligt en rapport från den brittiska regeringen som undersökt lönegapet i hela banksektorn.

I Storbritannien måste alla företag och privata organisationer som har mer än 250 anställda rapportera löneskillnaderna mellan könen.

Genomgången av banksektorn visar att 54 procent av de anställda är kvinnor men att det är männen som har de högsta lönerna.

I genomsnitt tjänar män 29 procent mer än kvinnor i brittiska banksektorn.