Stämningen berör Nationella Transportenheten, NTE, inom Kriminalvården där anställnings- och arbetstidsvillkoren regleras genom ett lokalt kollektivavtal från 1996.

ST skriver i ett pressmeddelande att Kriminalvården i november 2016 fattade ett ensidigt arbetsgivarbeslut och sedan dess inte har betalt ut övertidsersättning när anställda utfört vissa transporter under kvälls- och nattetid.

Förbundet menar därmed att Kriminalvården bryter mot kollektivavtalet och stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen.

– Det är tråkigt att Kriminalvården inte följer tecknade kollektivavtal. För oss är det viktigt att stå på våra medlemmars sida när arbetsgivaren agerar oansvarigt, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST i ett pressmeddelande.