Den kanske svåraste portföljen i Löfvens regering fick i förra veckan en ny bärare när Lena Hallengren utsågs till barn- äldre- och jämställdhetsminister.

Ett klokt val. Hon har den erfarenhet som krävs för att stiga in och göra skillnad bara ett halvår innan valet.

Men portföljen dignar av uppgifter som är både akuta och påverkar många människors liv varje dag.

Där ligger LSS och rätten till assistans, frågan om de utsatta tiggarna, socialtjänsten, rätten till ett gott liv för våra äldre och en trygg uppväxt för varje barn. Hallengren har att göra.

Dessutom innehåller portföljen det övergripande ansvaret för jämställdheten. Min erfarenhet är att när jämställdheten inte särskilt pekas ut kommer den lätt i skymundan.

Så länge vi lever i ett patriarkat krävs att alltid ha genusglasögonen på för att inte riskera att jämställdheten pressas tillbaka.

Trots alla de andra angelägna uppgifterna måste Hallengren göra plats för jämställdheten.

Samma vecka hon blev statsråd presenterade LO årets jämställdhetsbarometer.

Den visar med önskvärd tydlighet att vi har lång väg kvar och att jämställdhetet behöver prioriteras högre.

Jag vill i all välmening rekommendera landets nya jämställdhetsminister att läsa rapporten.

Den ger både bränsle för att elda under din vrede och praktiska verktyg i arbetet.