Facken jublade när taket i a-kassan höjdes i september 2015. Äntligen skulle människor med vanliga inkomster (upp till 25 025 kronor i månaden) få 80 procents ersättning om de blir arbetslösa.

A-kassorna, som förlorade 450 000 medlemmar efter att alliansregeringen höjde a-kasseavgifterna 2007, skulle nu hämta in medlemstappet.

Så blev det inte, visar en färsk rapport från Folksam. Visserligen ökade antalet medlemmar i a-kassorna med totalt 267 500 personer från december 2008 till december 2017.

Men under samma tid har arbetskraften vuxit. Den andel av arbetskraften som är med i en a-kassa – anslutningsgraden – har därför fortsatt att krympa. 2006 var den 79 procent, i december 2017 var den bara 68 procent.

Mer än var tredje är oförsäkrad vid arbetslöshet.

– Försäkringen är tydligen inte tillräckligt attraktiv, trots förbättringen 2015, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam.

För det första är villkoren för ersättning svåra att uppfylla. I december 2017 fick 86 446 personer ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Det motsvarar bara 27 procent av alla arbetslösa den månaden, enligt Folksam.

För det andra har ersättningen från a-kassan förblivit oförändrad samtidigt som lönerna stiger.

A-kassorna tappar mark

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Bara 30 procent av dem som är arbetslösa på heltid får en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen. Som jämförelse fick tre av fyra heltidsarbetslösa år 2002 ut 80 procent av lönen.

För de flesta har alltså arbetslöshetsförsäkringen reducerats till ett grundskydd.

Då är det inte konstigt att efterfrågan på kompletterande försäkringar, som ersätter inkomster ovanför taket, har ökat kraftigt.

Före försämringarna av a-kassan 2007 hade knappt två av tio en kompletterande inkomstförsäkring. Bara Saco- och TCO-förbund erbjöd medlemmarna sådana försäkringar.

I dag har den andel som har kompletterande försäkring mer än fördubblats.

Enkät: Hur hög anser du att ersättningsnivån bör vara i förhållande till din inkomst för att du ska känna ekonomisk trygghet vid arbetslöshet?

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Ökningen är särskilt stor bland LO-medlemmar. Hos 7 av 14 LO-förbund ingår nu inkomstförsäkring i medlemskapet, liksom hos 9 av 14 TCO-förbund och 20 av 23 Sacoförbund.

Folksam föreslår i rapporten att den högsta dagersättningen höjs från 910 till 1 100 kronor de första 100 dagarna, och att ersättningen sedan räknas upp i takt med prisutvecklingen.

Dessutom bör arbetsvillkoret mildras.

– Annars kommer arbetslöshetsförsäkringen fortsätta att urholkas, säger Håkan Svärdman. De som kan kommer att försäkra sig på egen hand. Och klyftan till dem som är oförsäkrade kommer att öka.