Många av oss känner en eller flera par personer som upplever att den allmänna sjukförsäkringen inte fungerar, att Försäkringskassan agerar omänskligt och att den ekonomiska tryggheten är hotad.

Många av dem, ofta är de våra fackliga medlemmar, har alltid röstat på Socialdemokraterna. Men nu tvekar man.

Orsaken är just den dåligt fungerande sjukförsäkringen, en rimlig rättighet som alltför många sjuka nu går miste om.

Sant är att den socialdemokratiskt ledda regeringen precis som man lovat, höjt taket i försäkringen och tagit bort den så kallade stupstocken i försäkringen.

Att sedan de borgerliga, inklusive Sverigedemokraterna vill återinföra den visar tydligt hur alternativen ser ut och att de inget förstått.

Hur rimligt är det att en enskild ska kastas ut i ekonomisk otrygghet på grund av för långa väntetider i vården? Inte rimligt alls!

Jim Sundelin, Agneta Tiger, Cathrine Edström och Ingemar Nilsson

Men andra ”stupstockar” finns kvar, som regeln att den som varit sjukskriven i mer än 180 dagar måste pröva sin kvarstående arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden, även om man har en fast anställning och borde kunna komma tillbaka med rätt rehabilitering.

Vi bejakar arbetslinjen men kräver också att det finns stöd för rehabilitering och vårdinsatser, oavsett diagnos och sjukdom.

Hur klokt är det att avbryta rehabiliteringen av en lärare, en undersköterska, eller en elektriker som med rätt stöd och insatser skulle kunna återgå till sitt yrke i stället för att tvingas lämna det?

Hur rimligt är det att en enskild ska kastas ut i ekonomisk otrygghet på grund av för långa väntetider i vården? Inte rimligt alls!

Vi vet och inser att ibland är kanske den enda lösningen att byta arbetsuppgifter och arbetsplats, men inte som en förstahandsåtgärd.

Vi kan inte ha ett samhälle där olika myndigheters tillkortakommande drabbar den enskilde.

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag måste samverka för att vi ska upprätthålla arbetslinjen och behandla människor på ett klokt, humant och rättssäkert sätt.

Samtidigt får en sjukförsäkring aldrig bli ett alternativ till en god arbetsmiljö för Sveriges löntagare.

Därför behövs besked nu. Vilken sjukförsäkring menar Socialdemokraterna att vi ska ha i välfärdslandet Sverige

Jim Sundelin, Agneta Tiger, Cathrine Edström och Ingemar Nilsson

Alla som kan jobba ska jobba, men den som är sjuk ska få vård, rehabilitering och ha ekonomisk trygghet under tiden.

Regeringen har insett problemet, men nu måste man agera.

Ansvarig minister Annika Strandhäll får beröm från flera håll för den utredning hon faktiskt har tillsatt, där färre ska falla mellan stolarna, fler ska kunna få sjukersättning (förtidspension) och tillämpningen av de tidsgränser och regler kring begreppet arbetsförmåga som nu ställer till det för så många ska ses över.

Problemet är att i väntan på utredningen riskerar fler att ställas på bar backe.

Därför behövs besked nu. Vilken sjukförsäkring menar Socialdemokraterna att vi ska ha i välfärdslandet Sverige.

Vi vet vad vi anser och det kommer vi att slåss för i den kommande valrörelsen.

Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!