Socialdemokraterna och Kommunal har kommit överens om att lyfta vården i Dalarna.

Överenskommelsen innebär att man erbjuder tillsvidareanställning på heltid till alla som går gymnasiets barn- och fritidsprogram eller vård- och omsorgscollege på gymnasienivå genom en utbildningsanordnare.

Kraven är att man ska ha genomgått en godkänd utbildning och efter tre månaders jobb ska man så erbjudas en tillsvidareanställning.

Kommunal hoppas att överenskommelsen leder till ett riktigt krafttag mot alla visstidsanställningar.

Maria Ragnegård, ordförande i Kommunal Bergslagen, kommenterar detta på Kommunals hemsida.

– Kommunal kommer även att jobba partsgemensamt för att lokalt förbättra inflytande, medbestämmande och arbetsmiljö inom samtliga av våra avtalsområden.

Fördelarna med överenskommelse menar Kommunal är att bemanningen ökar.

– Ett löfte om anställning efter utbildningen hoppas vi kommer att få fler att söka sig till utbildningar inom barnomsorgen och vården, säger Malin Ragnegård i en annan kommentar på Kommunals hemsida.

Överenskommelsen ska träda i kraft fullt ut 20 juni 2019.