Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Ilskan var stor när turerna kring 47-årige Selmayrs plötsliga befordran till EU-kommissionens tyngsta tjänstemannapost debatterades i EU-parlamentet på måndagskvällen.

Inte blev det lugnare av att Selmayrs landsman och kristdemokratiske partikamrat, budgetkommissionären Günther Oettinger, envist hävdade att allt gick enligt reglerna när Selmayr flyttades upp från posten som stabschef under kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker.

– Ärligt talat: ni har just gjort saken ännu värre. Kommissionen måste välja mellan Selmayrs karriär eller EU:s trovärdighet, fräste nederländska liberalen Sophie in’t Veld.

Selmayr har länge varit omstridd på grund av sin mäktiga ställning under Juncker, där han tidvis utmålats som något av en ”grå eminens” i EU-arbetet.

Irritationen gäller samtidigt egentligen inte att han nu blivit generalsekreterare i EU-kommissionen — utan hur.

Hela processen kring tillsättandet omgärdas av frågetecken och oklarheter, vilket väckt skarp kritik mot att kommissionen — eller åtminstone dess högsta ledning — inte lever som den lär.

– Vad vi har sett de senaste veckorna har skadat hela EU i allmänhetens ögon. Det kanske är lagligt enligt reglerna, men representerar inte direkt den transparens och öppenhet som folk förväntar sig, säger tyske miljöpartisten Sven Giegold.

Affären har också snabbt utnyttjats av Ungern, som passat på att slå tillbaka mot den kritik som ofta riktats mot landet från kommissionens sida.

– Vi ser att predikandet kring rättsstatsprinciper och att följa riktlinjer eller regler inte är så äkta när det kommer från kommissionen. Dubbelmoral, skulle jag säga, förklarade regeringstalesmannen Zoltan Kovacs på en pressbriefing i Bryssel i förra veckan, enligt nyhetssajten Politico Europe.

EU-parlamentet har inte någon formell möjlighet att besluta om Selmayrs tjänst, man kan å andra sidan hota med att ställa hela EU-kommissionen inför en förtroendeomröstning. Turerna kring tillsättningen ska nu närmast granskas av ett av parlamentets utskott.

– Vi behandlas som barn! Allt stinker i det här tillsättandet, säger nederländske vänsterledamoten Dennis de Jong i debatten.

Wiktor Nummelin/TT

 

Selmayr-gate

Martin Selmayr (född 1970) har gjort snabb karriär som tjänsteman i EU-kommissionen, först som presstalesman i informations- och mediafrågor, sedan som stabschef under tidigare justitiekommissionären Viviane Reding och från 2014 som mäktig stabschef under ordföranden Jean-Claude Juncker.

Turerna kring hur Selmayr nyligen befordrades till rollen som generalsekreterare i kommissionen har dock väckt skarp kritik.

Han sökte och intervjuades för jobbet som vice generalsekreterare. När han sedan fick det meddelades omedelbart att den nuvarande generalsekreteraren skulle gå i pension, varpå Selmayr omedelbart befordrades — inom loppet av några få minuter.

Inledningsvis sades det dessutom ha funnits andra sökande, vilket efter ihärdigt frågande från nyfikna journalister visade sig bara vara en: Selmayrs tidigare vicechef, som dessutom drog tillbaka sin ansökan i sista stund.

Fakta: Sagt om Selmayr

Här är några av den senaste tidens många kommentarer om EU-kommissionens nya generalsekreterare Martin Selmayr:

– Vi agerade i enlighet med våra regler. Han är hundraprocentigt lämpad för den här uppgiften.

(Tyske EU-kommissionären Günther Oettinger).

 

– Ni har egentligen gjort EU-medborgarna en stor tjänst. Tack och lov att Storbritannien är på väg att lämna EU!

(Brittiske EU-parlamentsledamoten Nigel Farage i måndagens debatt).

 

– Om det här skulle ha skett i Burkina Faso skulle vi genast ha dragit in allt stöd och sagt: så här styr man inte ett land.

(Nederländske EU-parlamentsledamoten Hans van Baalen i nederländsk tv i förra veckan).

 

”Selmayr-affären utgör en fara för hela EU-konstruktionen och institutionernas trovärdighet. . . Vi kan inte utesluta en misstroendeförklaring”.

(Christine Revault d’Allones-Bonnefoy, gruppledare för de franska socialisterna i EU-parlamentet, i ett skarpt brev till kommissionsordförande Juncker).

”Det är tydligt att det har varit en process som varit oprofessionell. Topposter ska utses på kompetens och inte genom maktspel”.

(Svenske EU-parlamentsledamoten Fredrick Federley i sms till TT).