I kommunerna sjönk sjukskrivningarna från 7,2 procent 2016 till 7,0 procent förra året, mätt som andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid.

I landstingen sjönk sjukfrånvaron från 6,2 till 6,0 procent.

Förändrade sjukskrivningsrutiner, förändringar i tillämpningen i försäkringen och allmän uppmärksamhet kring frågan, kan förklara minskningen, enligt SKL.

”Att vi nu ser att sjukfrånvaron minskar kan bero på att denna fråga har fått stor uppmärksamhet av alla inblandade aktörer, som Försäkringskassan, arbetsgivare och hälso- och sjukvård”, skriver Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, i en kommentar.