I november 2016 omkom två elmontörer i Tyfors i Dalarna. Montörerna jobbade med Ellevios elnät och kom i kontakt med en strömförande ledning med starkström.

Enligt Sekotidningen har arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander beslutat att lägga ner förundersökningen.

– Det är en mycket tragisk händelse, men jag kan inte styrka arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, säger hon till tidningen.

Arbetet har tidigare berättat om att Arbetsmiljöverket i en utredning av olyckan konstaterat att Ellevio inte gjort något fel och inte ska hållas ansvarig för det inträffade.

Myndigheten drog då slutsatsen att flera misstag gjordes i samband med olyckan.

Montörerna hade inte jordat ledningen och arbetade utan arbetsbevis, vilket innebar att driftsledningen inte gett klartecken till att arbetet kunde sättas igång.

En annan eventuell förklaring som lyftes var språkförbistring, då montörerna kom från Estland och tolken inte var på plats vid tiden för olyckan.

I Sekotidningen förklarar Ann-Marie Helander på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål varför hon landat i sitt beslut om att inte väcka åtal.

Varken Arbetsmiljöverket eller Elsäkerhetsverket, som också utrett olyckan, har gjort någon åtalsanmälan.

– Jag har tittat på materialet en gång till och kommit fram till samma bedömning, säger Ann-Marie Helander till Sekotidningen.