Uppemot 1,5 år. Så mycket längre måste du jobba för att få samma pension som äldre årgångar, enligt Pensionsmyndighetens nya beräkningsmodeller som baseras på Statistiska centralbyråns livslängdsprognoser.

För exempelvis en 43-åring innebär det att den nya pensionsåldern hamnar på 69 år och fem månader, jämfört med tidigare beräkning som landade på 68 år och fem månader, för att få ut samma pension som äldre pensionskullar.

En person som föddes 2010 får räkna med att jobba till 72 för att få ut samma andel av slutlönen i pension som dagens pensionärer.

För den som är född 1952 och den som föds i dag är skillnaden ungefär fem år i pensionsålder, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Enligt Pensionsmyndighetens nya beräkningar vid uppskrivning av den så kallade alternativa pensionsåldern ökar pensionens storlek från 53 till 57 procent av slutlönen.