Vid utgången av februari var 366 000 arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, 12 000 färre än för ett år sedan.

Enligt Arbetsförmedlingen är nedgången koncentrerad till gruppen män, där antalet arbetslösa minskat med 13 000 personer till 199 000.

Den öppna arbetslösheten uppgick i februari till 193 244 personer, mot 197 211 personer ett år tidigare. 72 731 personer deltog samtidigt i program med aktivitetsstöd.

”Bland kvinnor var det tvärtom en ökning med omkring 1 000 personer, till 168 000”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Ett resultat av detta är att skillnaden i arbetslöshetsnivån mellan män och kvinnor minskat.

Arbetslösheten ligger nu på 7,7 procent för män och 7,0 procent bland kvinnorna.

”Vi har en mycket hög sysselsättningsnivå bland inrikes födda kvinnor. Den utveckling som vi nu ser beror på att fler nyanlända kvinnor skrivs in på Arbetsförmedlingen”, skriver Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i en kommentar.

Antalet varsel under februari minskade till 2 174 mot 3 257 ett år tidigare.

Inskrivna arbetslösa i februari 2018 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år