Det är ordentlig fart. Uppstartsmöten runt om i Småland. På Facebook-sidan intervjuas fackliga medlemmar om vad de vill ska hända.

Mobil valstuga, hoppborgar och aktiviteter som planeras för att fira kollektivavtalets dag.

På LO-distriktet i Småland-Blekinge vill man som ombudsmännen Dan Mattsson och Mats Griph säger ”bygga nytt självförtroende i den fackliga rörelsen”.

I veckan som gick var det dags för nästa stora satsning. Den lokala opinionsbildningssajten Ståndpunkt.

Här ska medlemmar i LO-förbund blogga och videoblogga om de frågor som de brinner för. Och med det finns en tydlig tanke.

Opinionsbildningen måste flytta närmare människorna i deras vardag, som Dan Mattsson och Mats Griph ser det.

Mats Griph och Dan Mattsson på LO-distriktet.

”Vi märker av samma upplevda oro här i Växjö som i samhället i stort” förklarar de två.

”Alla vill vara en del av det vinnande laget. Det är det man känner att man inte är. Du hör på tv om infrastruktursatsningar. Men här, här där du bor, sänks hastigheten på vägen från 90 till 80. Du känner att du inte är med. Du är inte en del av utvecklingen”, säger Dan Mattsson.

När kritiken mot pampvälde växer och att de frågor som ligger närmast människor i deras vardag inte får tillräcklig uppmärksamhet, ska facket bygga förtroende anser de två ombudsmännen.

Och faktiskt, det som Dan Mattsson och Mats Griph ägnar sig åt i Växjö är en ödesfråga för facket.

Fler måste känna lust att engagera sig och känna att facket är för dem.

Som Arbetet kunde rapportera i förra veckan är nu 61 procent av alla arbetare med i facket.

Mats Griph visar upp Ståndpunkt.

Jämfört med 2000-talets början är skillnaden markant.

Då – innan Alliansens beslut ledde till kraftigt höjda a-kasseavgifter – var ännu 80 procent anslutna till facket.

En inte allt för vågad gissning är att flera distrikt inom en snar framtid kommer höra av sig till Dan Mattsson och Mats Griph för att få veta mer om hur de jobbar.

För suget efter lokalt engagemang finns där. Det gäller bara att ta till vara på det.

PS. Arbetets chefredaktör kommer gärna på besök om ditt distrikt vill berätta om hur ni jobbar.