Kommunals ordförande Tobias Baudin och avtalssekreteraren Lenita Granlund hade på tisdagseftermiddagen ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Då framfördes krav på stärkta skyddsombud. Kommunal ser tydligt behov av att utbilda flera skyddsombud. Det måste gå att agera snabbt när missförhållande, till exempel sexuella trakasserier, upptäcks på arbetsplatser.

Fackförbundet vill att staten ska ta större ansvar för utbildning av skyddsombud. Utbildningens längd bör regleras i lag och uppgå till minst fem dagar.

Dessutom bör det införas en lagstadgad rätt till vidareutbildning och fortbildning för skyddsombud, motsvarande minst en dag per år.

Elisabeth Antfolk, som deltog på mötet med Ylva Johansson, är undersköterska och skyddsombud. Hon betonar vikten av utbildning.

– Man ska kunna fortbilda sig för att fortsätta utvecklas som skyddsombud. Vi har i dag skyddsombud som inte kan lämna sina arbetsplatser, men om kraven blir lagstiftning får vi möjligheten att få loss dem. Det är ju meningen med uppdraget.

Skyddsombud straffas ofta eftersom de ut gör ett hot mot arbetsgivaren eftersom arbetsmiljöförbättringar som man kräver kostar pengar och det ställs mot vinstintresset.

Elisabeth Antfolk möter utmaningar i den privata äldreomsorgen där hon jobbar. Arbetsgivaren ställer socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen mot varandra, anser hon.

– Men genom att inte använda arbetsmiljölagen görs socialtjänstlagen starkare vilket drabbar oss som enskilda medarbetare då det blir svårt att driva igenom arbetsmiljöförbättringar.

Skyddsombudet Mathias Lagerman, som också var med under träffen med Ylva Johansson, ser stora behov av stärkta skyddsombud.

– Vi behöver utbildning. Kommunal och dessutom regeringen måste visa att frågan tas på allvar.

Skyddsombuden möter i dag svårigheter på arbetsplatser. De består i att hinna med arbetet samt att ha tid för och utbildning i skyddsfrågor, säger brandmannen Mathias Lagerman och fortsätter:

– Vi har i dag regionala skyddsombud men de har så stora områden att täcka. Vi kan antingen ha flera skyddsombud för att hinna med frågorna eller färre, men att man har möjlighet att jobba 50 procent med uppdraget.