Trygghet. Ett ord som kanske just nu är det populäraste ordet i media och bland politiska partier.

Alla vill öka tryggheten. Alla vill på olika sätt ta människors ökade otrygghet på allvar. Och detta såklart med rätta.

Det pratas om hårdare tag mot brottsligheten, strängare straff, skarpare lagar, fler poliser och så vidare. Och allt detta har så klart ett viktigt signalvärde.

Brott ska aldrig löna sig! Dock är jag otroligt stolt över att mitt parti, Socialdemokraterna, talar om både och.

Vi ska vara hårda mot brotten och dess orsaker. Kanske framför allt dess orsaker.

När allianspartierna med Moderaterna i spetsen talar om sänkta löner, sänkta skatter, höjda hyror och förändringar i lagen om anställningsskydd är detta direkta hot mot den svenska modellen och tryggheten i vårt land

Anna Wallenthiem (S)

De partier som endast talar om hårdare straff och piskor när det kommer till trygghetsfrågan är inte trovärdiga.

De partier som endast tror att otryggheten i ett samhälle är kopplat till brottslighet förstår inte människors vardag.

För mig är det ganska enkelt. Ett tryggt samhälle börjar med en trygg uppväxt och en trygg vardag.

Och detta når vi bäst genom att driva politik för social rättvisa. Politik som innebär att välfärdsfrågorna måste stå högst på dagordningen.

När allianspartierna med Moderaterna i spetsen talar om sänkta löner, sänkta skatter, höjda hyror och förändringar i lagen om anställningsskydd är detta direkta hot mot den svenska modellen och tryggheten i vårt land.

När klyftorna mellan fattiga och rika, mellan stad och landsbygd och mellan innerstad och förorter ökar skapar detta utrymme för otryggheten att gro sig ännu starkare.

När människor utförsäkras, när människor inte får tillgång till den vård man förtjänar, när det inte finns tillräckligt många vuxna i skolan eller när man efter arbetslöshet inte får hjälp tillbaka till ett arbetsliv; skapar vi då trygghet eller otrygghet?

Nyligen rapporterade SVT om den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna.

En ökning som innebär att vi i dag har mer än dubbelt så många barn som lider av psykisk ohälsa som för tio år sedan.

För vi kan inte fortsätta tala om ett land i splittring och kaos om vi vill öka tryggheten. Vi kan inte låta de borgerliga partierna få tala om piskor som enda lösningen

Anna Wallentheim (S)

Som mamma, lärare och politiker är detta för mig en av de viktigaste trygghetsfrågorna just nu.

Därför är jag helt övertygad om att vi måste prioritera varje barn och varje ung människa som mår dåligt för att skapa ett tryggare samhälle. Ett samhälle där inget barn oavsett bakgrund tvingas till utanförskap på grund av sin psykiska hälsa.

I Storbritannien har Labour valt den politiska linjen ”For the many, not the few” och för mig är detta ett vinnande koncept.

En politik som innebär att vi fokuserar på att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle för alla och där ingen människa som hamnar i brottslighet ska kunna säga ”Jag hade inget val”.

Som politiker måste vi ha visioner och tala om politik som ger människor framtidshopp. Och där har vi kanske just nu den största skillnaden i svensk politik.

För vi kan inte fortsätta tala om ett land i splittring och kaos om vi vill öka tryggheten. Vi kan inte låta de borgerliga partierna få tala om piskor som enda lösningen.

Som socialdemokrat är jag övertygad om att det är genom att minska klyftorna och satsa på en bättre vardag för alla som vi får bukt med brottsligheten och ökar människors tilltro på ett starkt och tryggt Sverige.