Vad man kan göra på jobbet för att förebygga och minska sjukskrivningar är en både stor och komplex fråga.

Det finns mycket forskning på området, men att sätta sig in i den tar tid som sällan finns på arbetsplatserna.

Uppdrag psykisk hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har därför gjort en forskningssammanställning i form av en affisch att sätta upp på väggen.

– Vi ville lyfta fram forskningen så enkelt som möjligt så att chefer, skyddsombud och HR-personal ser vad de ska vara uppmärksamma på och vad de kan göra, säger Rickard Bracken, projektledare.

Affischen bygger på en gedigen genomgång av forskningsläget. Den ger en snabb överblick över varningssignaler att uppmärksamma och förslag på åtgärder både på individ- och organisationsnivå.

Till exempel ska arbetsgivare vara uppmärksamma på korttidsfrånvaro.

Den som är sjuk mer än fyra gånger på ett år löper större risk att drabbas av längre sjukskrivningar. Det samma gäller den som varit sjukskriven tidigare.

– Man kan ha otur och bli förkyld ofta, men det kan också vara en signal om något annat. Det är viktigt att chefen tar ett tidigt samtal för att se vad som ligger bakom korttidsfrånvaron. Kanske behövs anpassningar för att arbetssituationen ska fungera så bra som möjligt.

På samma sätt är det viktigt att arbetsgivare är aktiva i rehabiliteringen för att en sjukskriven ska kunna återgå i arbete på ett bra sätt. Även här hjälper en bra dialog mellan chef och medarbetare till.

– Planschen påminner till stor del om sådant som många redan vet, men genom att ha den på väggen blir det tydligt vad som kan göras och det glöms inte bort. Alternativet hade varit en 150 sidor lång bok som de flesta hoppat över att läsa.

Sammanställningen är indelad i tre delar: En grön del som gäller personer som inte har någon speciell risk för sjukskrivning, en gul om anställda i riskzonen och en röd om dem som redan är sjukskrivna. För samtliga kategorier finns förslag på åtgärder och saker att tänka på.

Affischen, som går att ladda ner eller beställa på projektets hemsida har funnits i en dryg vecka, och sprids nu på arbetsplatser runt om i landet.

– Många har hört av sig och vill ha den på väggen. Det känns bra att vi har ett nytt sätt att nå ut med de här kunskaperna, säger Rickard Bracken.