Även de med otrygga anställningar bör kunna få ersättning från a-kassan.

Det anser inte bara regeringen utan även LO som ser positivt på den utredning regeringen nu tillsatt med syfte att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

– Det är oerhört många som inte uppfyller de högt uppsatta krav som gäller för att gå med i, och få ersättning från, a-kassorna i dag, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

Hon ser dock en risk i utredningens uppdrag att undersöka om dagens arbetsvillkor, som grundar sig på arbetad tid, kan ersättas med ett inkomstvillkor.

– Där reser vi en varningsflagg. Det kan missgynna våra grupper eftersom det finns så stor ojämlikhet när det gäller inkomster, säger Therese Guovelin.

Ett alternativ som LO ser är att behålla arbetad tid som grund för att kvalificera sig för a-kasseersättning, men att inte räkna ett helt år före arbetslösheten, vilket sker i dag, utan i stället kanske ett halvår eller de månader där inkomsten varit högst.

– Det skulle gynna dem med svagare ställning på arbetsmarknaden som varvar otrygga anställningar med perioder av arbetslöshet.

Utredningens direktiv anger att dagens system med fristående fackliga a-kassor ska bevaras, vilket är viktigt för LO.

Historiskt har den modellen lett till starka fackförbund och den leder också till att a-kassorna har specialkompetens om sina egna branscher.

Det Therese Guovelin främst saknar i direktiven är ett tydligt fokus på jämlikhet, men det är något LO planerar att föra in under arbetets gång.

Utredaren ska nämligen även samråda med arbetsmarknadens parter.

– Vi välkomnar utredningen som helhet, men vi kommer att ta väldigt aktiv del i den och bevaka LO-medlemmarnas intressen i och med att vi också ser en del orosmoln, säger Therese Guovelin.