61-åriga Ing-Britt Vikström lider av artros i fingerlederna och klarar nätt och jämt att arbeta på halvtid i en Coop-butik i Skellefteå.

Men hon får inte sjukpenning för den halvtid hon inte orkar jobba: Försäkringskassan anser att hon skulle klara heltid i något annat, ”normalt förekommande” arbete. Exakt vilket jobb går inte att utläsa av beslutet, bara att det handlar om arbeten som inte ställer så stora krav på handstyrka och finmotorik.

Fallet ska prövas i Högsta förvaltningsdomstolen, och inför prövningen har Ing-Britt Vikströms juridiska ombud vid LO-TCO Rättsskydd gått till frontalangrepp mot Försäkringskassan.

Myndigheten nekar sjuka människor ersättning med hänvisning till att de skulle kunna klara jobb som inte kräver den ena eller andra förmågan. Men så är lagen inte tänkt att fungera, enligt LO-TCO Rättsskydd. Sjuka får bara nekas sjukpenning om de klarar faktiskt existerande jobb.

Nu har Försäkringskassan svarat på kritiken. I ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen skriver Försäkringskassans jurister att myndighetens bedömning av om en person kan utföra ett normalt förekommande arbete sker mot faktiska arbeten, inte mot fiktiva arbeten.

Men arbetsförmågan bedöms mot ”flera olika typer av arbeten och inte mot en enskild yrkesgrupp eller anställning”, fortsätter Försäkringskassan. Eftersom flera olika arbeten kan komma ifråga hänvisar Försäkringskassan i sina beslut till ”en typ av arbeten det vill säga ett arbete som inte kräver vissa saker av arbetstagaren eller som beskrivs på annat sätt”.

Frågan är om hänvisningar till en typ av jobb, som definieras genom vad jobben inte kräver av den anställde, räcker för att man ska kunna tala om faktiskt existerande arbeten. På Arbetets frågor om detta hälsar Försäkringskassans rättsavdelning, via myndighetens presstjänst, att man ”inte vill kommentera i nuläget med anledning av den pågående rättsprocessen”.

Tom Aspengren, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd, kommenterar däremot.

– Om man säger att du skulle klara ett arbete som inte är fysiskt ansträngande, inte kräver att du går längre sträckor och liknande – tycker du att det är ett verkligt arbete man preciserar då?

– Försäkringskassan vill plocka enskilda arbetsuppgifter, och säga vad den försäkrade klarar, fortsätter Tom Aspengren. Men ett verkligt jobb kräver att du klarar ett helt paket av uppgifter, det går inte att plocka. Problemet är att Arbetsförmedlingen stup i kvarten finner att personer som fått nej av Försäkringskassan inte klarar de jobb som faktiskt finns på arbetsmarknaden. Det eftersom Arbetsförmedlingen utgår från den reella arbetsmarknaden, säger han.