I gråzonen mellan företagande och anställning uppstår både arbetsrättsliga och skatterättsliga konflikter. I höstas granskade Arbetet detta, med tvisten om bygget av ett avloppsreningsverk i Borås i centrum. Igår kunde vi berätta att Byggnads nu stämmer företaget Tage och Söner.

I höstas var villkoren för egenföretagande på väg att ses över på flera håll. Så här långt har de processerna kommit nu:

1. Skatteverket

Anna Lundsten, rikssamordnare på Skatteverket, sa i höstas att myndigheten planerade att under 2018 titta särskilt på problematiken med utländska företagare som arbetar under anställningsliknande förhållanden.

– Vi är precis i startgroparna. Vi har tagit ut riktningen, säger hon nu till Arbetet.

Skatteverket kommer att göra kontroller i fall där de upplever att det kan finnas oklarheter om gränsen mellan företagande och anställning. Enligt Anna Lundsten ska arbetet komma igång under de närmsta veckorna.

Byggjobbare åker på skattesmällar

Falskt företagande

Löner & Avtal

2. Parterna

Byggnads och Sveriges Byggindustrier tillsatte i förra årets avtalsrörelse en arbetsgrupp om ordning och reda. En av gruppens uppgifter är att se över villkoren vid anlitande av egenföretagare. Enligt uppgörelsen från i våras skulle gruppen redovisa en slutrapport senast den första december förra året, med förslag till ändringar i byggavtalet.

– Vi har förlängt arbetsgruppen fram till åtminstone sista mars, säger nu Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Han vill inte kommentera hur arbetet går.

F-skattare slår undan avtalsvillkor

Falskt företagande

Löner & Avtal

3. Regeringen

I november tillsatte regeringen en utredare, Lars-Erik Lövdén, med uppdraget att utreda villkoren för F-skatt.

– Det är två saker som är viktiga med den här utredningen, den ena är att minska möjligheterna till fusk med F-skattsedlar. Det andra är att vi inte vill att F-skatt ska kunna användas för att slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen så att arbetsgivare ska kunna säga upp personal för att sedan tvinga dem att bli egenföretagare, sa finansminister Magdalena Andersson (S) till Arbetet när utredningen tillsattes.

En första del av utredningen ska redovisas 15 juni i år. Den delen gäller just så kallat falskt egenföretagande, alltså situationer där arbetare anlitas som företagare men i praktiken jobbar som anställda.