Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Peter Humphrey satt fängslad 23 månader i Shanghai Detention Centre under åren 2014-2015, anklagad för att olagligt hanterat personlig information.

I en lång artikel i brittiska tidningen Financial Times berättar han om sin fängelsetid. Bland annat beskriver han hur fångar tvingades tillverka förpackningar till textilindustrin och kända varumärken som H&M och C&A.

Gatubild i Peking med en H&M-butik.

För detta arbete fick fångarna uppemot 150 kronor i månaden.

Peter Humphrey berättar att fångarna som kom från andra länder, varav många från Nigeria, kunde använda lönen från arbetet till att köpa varor i fängelset då de inte hade släktingar eller vänner som kunde ge dem pengar.

”Fängelset var som ett företag som tillverkade saker för andra bolag. Under morgon, eftermiddag och ofta under lunchvrasten jobbade fångarna i gemensamma utrymmen. Männen gjorde förpackningsdelar. Jag kände igen kända märken som 3M, C & A, H & M”, skriver Peter Humphrey och fortsätter:

”Så mycket för företagens sociala ansvar, även om företagen kanske har varit omedvetna om att fängelsearbete var en del av deras försörjningskedja.”.

När Arbetet Global kontaktar H&M om artikeln i Financial Times får vi ett mejlsvar från bolagets svenska pressavdelning:

”Vi känner till att det förekommer uppgifter i media rörande detta, men vi har inte själva kunnat bekräfta att så är fallet. För att kunna undersöka saken närmare behöver vi mer information, vilket vi också nu söker. Det är helt oacceptabelt att förlägga tillverkning till fängelser, det bryter mot det regelverk som våra leverantörer måste följa.”