– Vi behöver se till att fler ungdomar väljer gymnasiets yrkesprogram, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Han pekar på att det till exempel råder stor brist på golvläggare, kockar, svetsare och undersköterskor.

Löfven uppger att det skett ett ”dramatiskt tapp” när det gäller antalet elever som går yrkeslinjerna på gymnasiet.

Läsåret 2007/08 gick drygt 35 procent av alla nybörjarelever på en sådan utbildning. Läsåret 2016/17 hade siffran sjunkit till 23 procent.

Löfven hävdar att nedgången beror på att den förra regeringen avskaffade högskolebehörigheten på yrkesprogrammen.

– Det stora tappet kom efter att den förra regeringen började prata om och sedan de facto avskaffa behörighetskravet, säger han.

Löfven anklagar den förra borgerliga regeringen för att ”lura in unga i en återvändsgränd”.

Alla gymnasieelever har i dag rätt att läsa in kurser som ger högskolebehörighet. På yrkesprogrammen måste det dock ske som individuellt val eller som utökat program.

I de flesta yrkesprogrammen krävs att eleverna väljer att studera två eller tre kurser i svenska och engelska som tillval för att få högskolebehörighet. Det kan skapa problem för eleverna, till exempel genom att de måste prioritera bort yrkeskurser eller att scheman krockar.

Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att kurser som ger behörighet till högskolan ska ingå i yrkesprogrammen redan från början.

Tanken är att det ska upplevas som tryggare för de elever som inte bestämt sig för om de vill studera vidare efter gymnasiet.

De elever som inte är intresserade av att läsa vidare ska dock kunna välja bort de teorietiska kurser som ger högskolebehörighet.

Men då krävs ett aktivt val, påpekar gymnasieminister Anna Ekström (S).