Enligt Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko, rör konflikten ett dussintal anställda hos bolaget Solreneriet, som bland annat sköter affischeringen i huvudstadens tunnelbanevagnar.

– När vi tittat på avtalet de tecknat är det troligtvis Fastighets ackordsavtal som rör fartygsstädning som gäller när fartyg går och in och lossar snabbt, och så sker städning på ackord. Men vi har en överenskommelse med Fastighets om att allt arbete ombord på tåg tillhör oss och spårtrafikavtalet.

Det här innebär, enligt Thomas Gorin Weijer, att de anställda i tunnelbanan får ackordslöner beroende på hur många vagnar de affischerar, i stället för någon form av grundlön.

Att de fått mer och tyngre jobb per vagn som ska klaras av, och därmed en lönesänkning i praktiken.

Och att de helt saknar schemaläggning och sysselsättningsgrad.

Förbundet har nu tagit hjälp av LO-TCO Rättsskydd och stämmer bolaget till AD för kollektivavtalsbrott. Man yrkar på 300 000 kronor i skadestånd till förbundet.

Från Solreneriets sida har man ännu inte sett stämningsansökan, och vill vänta med någon kommenterar i sakfrågan.

– Men ja, förhandlingen slutade i oenighet eftersom vi inte anser att vi begått något avtalsbrott, säger bolagets HR-chef Josephine Johansson.