Redan som 13-åring hade Annett Olofsson ett mål för sin utbildning. Hon skulle bli jurist.

– Jag visste inte riktigt vad det handlade om. Jag hade nog sett en TV-serie som påverkat mig, säger hon.

Efter juristexamen började hon på domarutbildning och arbetade i domstol. Hon hade ingen tanke på arbetsrätt.

I Svea hovrätt var det dock både pressande och hierarkiskt.

Det gjorde att hon nappade på annonsen från fackets advokatbyrå.

– Jag kände direkt att det var rätt för mig. Det är utmanande juridiskt. Och man blir aldrig fullärd när det gäller arbetsrätt.

Det är som en match som sker med ord och argument. Det är en stor anspänning men det är också roligt

Annett Olofsson

En stor del av hennes jobb är att driva ärenden i domstol – både Arbetsdomstolen och i tingsrätten.

Ärenden hamnar i tingsrätten om en arbetsgivare inte har kollektivavtal.

– I rätten är jag extremt fokuserad. Det är som en match som sker med ord och argument. Det är en stor anspänning men det är också roligt, säger hon.

Under ett år har Annett Olofsson ungefär fem huvudförhandlingar och de kan innebära flera dagars diskussion i domstol.

Ofta handlar det om lönefordran och anställningsskydd.

Det händer att hon blir upprörd när fackmedlemmar behandlats illa av sina arbetsgivare.

– Det gäller att använda upprördheten som drivkraft och omvandla den till juridisk argumentation.

Mycket arbetstid går åt till förberedelser.

Och varje vecka träffas arbetsrättsjuristerna för att diskutera pågående mål och hjälpa varandra.

– Kollegialiteten är något av det bästa här. Vi får ta del av varandras kompetens, säger hon.

Annett Olofsson kan inte tänka sig att vara juridiskt ombud för en arbetsgivarorganisation.

Det gäller att använda upprördheten som drivkraft och omvandla den till juridisk argumentation

Annett Olofsson

För henne är det försvaret av anställda som är det viktiga.

Hon säger att det är de underordnade på arbetsmarknaden som behöver någon som för deras talan.

Det är allt fler jurister som arbetar med arbetsrättsfrågor.

Och trots att Annett Olofsson själv är jurist tycker hon att det är ett problem att det dyker upp fler jurister i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, eftersom jurister kan göra att det är svårare att hitta en lösning.

– För jurister kan det viktiga vara att klara ut vad som är juridiskt rätt eller fel – inte lösa det konkreta problemet.

En arbetsdag med Annett Olofsson

8.30 Möte innan AD

Träffar en kollega och två företrädare för Kommunal i Arbetsdomstolen för ett sista möte innan domstolsförhandlingarna börjar.

9.30 Förberedelser

Muntlig förberedelse i AD. Kommunal har stämt ett bussföretag för kollektivavtalsbrott  – handlar om bland annat om lön och andra ersättningar.

10.15 Förhandlingar

Bussföretaget vill ha förlikning, vilket innebär att parterna kommer överens utan domstolsbeslut.
Domaren träffar Kommunals och bussföretagets företrädare var för sig tre gånger. Efter det står det klart att parterna står för långt ifrån varandra för att en förlikning ska vara möjlig.

12.45 Paus

Lunch.

13.45 Förhandlingarna fortsätter

De muntliga förhandlingarna återupptas. Målet är komplicerat. Domstolen beslutar om fortsatt muntlig förberedelse 5 juni och då finns det tid att reda ut saker skriftligt innan dess.

16.30 Dags att gå hem

Slut för dagen i AD

Om Annett Olofsson

Är: 57 år, förbundsjurist, anställd på LO-TCO Rättsskydd arbetsrättsenhet sedan 30 år.

Utbildning: Juristexamen.

Lön: ”Jag vill inte säga vad jag tjänar. Jag klarar mig.”

Arbetstid: Oreglerad med en normalarbetstid på 37,5 timmar per vecka. Jobbar i genomsnitt 40 timmar i veckan.

Facklig tillhörighet: FTF – Facket för försäkring och finans.

Bästa med jobbet: ”Jag hjälper dem som behöver hjälp. Jag företräder fackförbunden och kan göra skillnad.”

Sämsta med jobbet: ”Det är när man misslyckas med sin egen planering och det blir för mycket att göra.”

Om jag inte blivit förbundsjurist: ”Då hade jag nog blivit domare.”

Om förbundsjurister

Antal: Omkring 100 (arbetsgivarnas juridiska specialister kallas ofta arbetsrättsjurister).

Arbetsgivare: LO-TCO Rättsskydd, TCO-förbund, LO-förbunden och Saco-förbund.

Utbildning: Juristexamen plus kurser.

Lön: 35 000–80 000 kronor i månaden.

Framtiden: Behövs nyrekrytering men antalet tjänster är begränsat.

Källa: LO-TCO Rättsskydd