När den stora svenska lastägaren EFO fick veta hur villkoren kan se ut för besättningen på fartyg trots godkända avtal så kom det som en chock, enligt Sebastian Tamm, ansvarig befraktare.

– Vi levde i tron att om båten har godkänt ITF-avtal så är allt ok. Vi trodde att redarna uppfyllde villkoren, och inte lurade oss.

Sedan ITF-inspektörer gjort klart för lastägarna hur det kan ligga till, skickade EFO tillsammans med Lantmännen och Södra Skogsägarna i fjol ut en skrivelse till 64 rederier som de regelbundet använder sig av.

Här meddelade de att de tänkte höja kraven på att rederierna lever upp till avtalsenliga arbetsvillkor ombord.

Men trots ITF-inspektörens tips om ett misstänkt fartyg, valde EFO att fortsätta använda detta rederi.

– Vi har inget skäl att tvivla på inspektörerna, även om vi inte har konkreta bevis mot rederiet. Men försöker vi i stället höja lönerna till rätt nivå, har vi chans att skapa en sund konkurrens inom sjöfarten, säger Sebastian Tamm.

Hur det ska gå till vet han inte, medger han.

– Är vi fler företag som sätter press på redarna är det lättare.

För att komma åt fusket har EFO nu börjat med egna inspektioner på försök ombord på fartygen, avslöjar Sebastian Tamm för Arbetet.

– Vi hoppas att det ska kunna göra skillnad framöver, säger han.