Enligt Konjunkturinstitutet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens en avgörande utmaning för svensk konkurrenskraft och välfärd.

I Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos rapporteras att antalet bristyrken ökar och enligt Svenskt Näringsliv misslyckas en av fem rekryteringar.

Det skapar en tröghet i verksamheter och ökar pressen på befintlig personal, vilket riskerar att leda till ökad ohälsa.

Bland de yrken där det råder störst brist på arbetskraft finns många som organiseras av medlemsförbunden i TCO.

Det rör sig om för samhället viktiga yrkesgrupper som specialistsjuksköterskor, poliser, lärare, ingenjörer, socialsekreterare samt mjukvaru- och systemutvecklare.

För att Sverige ska behålla och utveckla såväl konkurrenskraft som välfärd måste ett flertal reformer till.

Från TCO menar vi att politiken framöver behöver ges följande inriktning:

Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö i bristyrken

För att fler ska välja att utbilda sig till bristyrken, såväl i ungdomsåren som senare i livet, krävs att arbetsvillkoren och arbetsmiljön är sådana att yrken uppfattas som attraktiva.

Goda arbetsvillkor är också en förutsättning för att fler ska stanna kvar i yrken som lärare, sjuksköterska, polis eller socialsekreterare och att personer som lämnat dessa yrken ska vilja komma tillbaka.

Vi vet också att det är inom bristyrken där det råder störst brist på arbetskraft som de högsta sjuktalen återfinns och att bristande arbetsmiljö hämmar tillväxten.

Kompetensutveckling

På en arbetsmarknad i förändring är möjligheten till kompetensutveckling genom hela arbetslivet avgörande för att hantera stora utmaningar – oavsett om det gäller förlängt arbetsliv, omstrukturering av arbetsplatser eller digitalisering.

Enligt en undersökning som TCO låtit SCB genomföra säger knappt hälften av tjänstemännen att de behöver kompetensutveckling som de inte kan få genom sin arbetsgivare och 39 procent av dessa tror sig behöva det inom ett år.

För att detta ska göras möjligt måste tillgången till högre utbildning öka och fler vägar till studier skapas.

Det rör sig exempelvis om fler kurser som erbjuds på deltid, kvällstid och på distans för att underlätta för yrkesverksamma mitt i livet att fylla på med ny kunskap för att matcha de krav som arbetsmarknaden ställer.

TCO menar att kompetensförsörjningen förtjänar att bli en av de stora valfrågorna 2018. Brist på kompetent arbetskraft hindrar företag från att växa och sänker såväl kapaciteten som kvaliteten i skola, vård och omsorg.

På kort sikt krävs bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö.

På lite längre sikt skulle bättre möjligheter till vidareutbildning för personer som redan finns på arbetsmarknaden kunna innebära att fler utbildar sig till bristyrken senare i livet.